Over ons

Op weg naar een Duurzame Toekomst: STEKERBAAS als Circulair Voorbeeld.

Onze Missie: Streven naar Duurzaamheid en Circulaire Economie

Bij STEKERBAAS is onze missie duidelijk: we streven naar een duurzame toekomst door de principes van circulariteit te omarmen. Ons doel is om de hoogste score van circulariteit te creëren en zo de impact op het milieu te verminderen. We geloven in de kracht van hergebruik en reparatie. We richten ons dan ook op trede 3 en 4 van de R-ladder, de hoogste treden van circulariteit die niet toebehoren aan de fabrikanten. We vinden dat recyclen de laatst mogelijke optie moet zijn en niet de standaard. Met onze manier van werken bevorderen we de her inzet van uw installatieonderdelen. Dit doen we efficiënt en doordacht zodat uw werkproces er niet onder leidt en uw investering kleiner is.

Circulair Denken: Hergebruik en Minimalisering van Afval

Bij STEKERBAAS zijn we toegewijd aan circulair denken. In plaats van materialen als afval te beschouwen, zien we ze als waardevolle bronnen die hergebruikt kunnen worden. Door het demonteren, sorteren en inspecteren van installatieonderdelen zorgen we ervoor dat deze materialen een tweede leven krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar minimaliseert ook de hoeveelheid afval die anders op de stortplaats terecht zou komen.

In de basis kopen wij uw installatieonderdelen niet op. Wij verzorgen de circulaire dienst voor u. Ofwel, wat nu van u is, is dat straks ook. Hiermee levert u zelf een waardevolle bijdrage aan de circulariteit. Doordat STEKERBAAS voor u overzicht houdt in de producten die gedemonteerd en geïnspecteerd zijn, kunt u zelf actief aangeven waar u uw gedemonteerde installatieonderdelen verwelkt haar inzetten. U bepaalt dus zelf mede de doorlooptijd. Dat kan zelfs binnen 1 week. Zo kunt u uw producten vaak op dezelfde locatie gecontroleerd Hergebruiken.

STEKERBAAS levert hiermee een directe bijdrage aan de door onze wereldleiders gestelde global goals. De circulaire werkwijze en de rapportages dragen bij aan goal 12.5 en 12.6. In deze doelen wordt het verminderen van de afvalproductie en praktische toepassing van duurzaamheidsinformatie tot doel gesteld.

Sociale Verantwoordelijkheid: Inclusieve Werkgelegenheid en Arbeidskansen

Bij STEKERBAAS nemen we ook onze sociale verantwoordelijkheid serieus. We bieden arbeidskansen aan zij-instromers, her-intreders en statushouders. We creëren een inclusieve werkomgeving. Wij kunnen de medewerkers, onder toezicht, kennis laten maken met materialen, technische werkomgevingen en vakmanschap. We bereiden medewerkers voor op een doorgroei naar volwaardig vakkracht. We geloven in ieders talent en creëren zo kansen voor individuen om hun potentieel te benutten.

Samenwerking voor Impact: Partnerships in de Circulaire Keten

Om onze missie te realiseren, werken we nauw samen met partners in de circulaire keten. We streven naar samenwerkingsverbanden met fabrikanten, bouwbedrijven en andere organisaties die dezelfde visie delen. Samen zorgen we voor een gesloten keten waarin materialen worden hergebruikt en waarde behouden blijft. Door de krachten te bundelen realiseren we naar een grotere impact en een duurzamere toekomst.

Bij STEKERBAAS zetten we ons in voor een duurzame toekomst waarin circulariteit en sociale verantwoordelijkheid hand in hand gaan. We geloven dat ons circulaire denken, gecombineerd met inclusieve arbeidskansen en samenwerking in de keten, de weg is naar een betere wereld. Doe met ons me op weg naar duurzaamheid, laten we samen een positieve verandering teweegbrengen!


Erkend installateur

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. We schrijven certificeringsregelingen en informeren daarover. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in installatietechniek.

 InstallQ-erkende en -gecertifieerde bedrijven zijn te vinden in het kwaliteitsregister De Echte Installateur.

Cookies helpen ons bij het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.